Werken langs de weg is niet zonder gevaren

Veilig werken langs de weg

De werkplek is risicovol voor zowel beheerders als weggebruikers. In het kader van de ARBO-wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken langs en op wegen. Via deze cursus leert men hoe en waar de verantwoordelijkheden liggen en de juiste procedures omtrent afzettingen en bebording.

Inhoud:

  • Wet en regelgeving
  • Procedures op en naast de rijbaan
  • Procedures op kruispunten en rotondes
  • Procedures op fiets- en voetpaden
  • Opstellen en verwijderen van bebording

Wil je je aanmelden voor deze training of meer informatie? Neem dan contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of bel 0314-369810.

Planning cursusdata:

Juni
Donderdag 13 juni

Aanvang: n.v.t.
Duur: 8 uur
Frequentie: 1 keer
Type: Cursus
Diepgang: Algemeen
Dagdeel: Overdag
Informatie aanvragen