...

NEN 3140 Voldoende onderricht persoon (VOP)

NEN 3140 Voldoende onderricht persoon (VOP)

Omschrijving training
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden
op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Door in kleine groepen te werken (niet groter dan 4 cursisten) is een intensieve begeleiding mogelijk met persoonlijke aandacht en kan deze training in een dagdeel worden gevolgd.

Deze training is bedoeld voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Zoals bijvoorbeeld IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, praktisch ontwerpers, huismeesters en conciërges.

Voor deze training is geen elektrotechnische kennis of vooropleiding nodig. Het leermiddel voor zelfstudie dat gebruikt wordt is het boek “NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon”, gebaseerd op NEN 3140+A3:2019 en kan als naslagwerk worden gebruikt.

Na het afronden van de training NEN 3140 Voldoende onderricht persoon bent  je op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties, heb je relevante elektrotechnische basiskennis en ben je geïnstrueerd in gangbare procedures o.a. inzake het spanningsloos maken van een installatie.

Onderwerpen

  • Veiligheidsnormen / Arbo-wetgeving
  • Basiskennis elektriciteit
  • De gevaren van werken met elektriciteit
  • Procedures en maatregelen
  • Hulpmiddelen die gebruikt worden
  • Elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s veilig uitvoeren

De training wordt afgesloten met een theoretische toets over basiskennis elektriciteit en EN 50110.

U ontvangt na afloop van de training een certificaat en een bewijs van deelname op creditcardformaat voor op de werklocatie.
Deze training dient herhaald te worden conform afspraken in de Arbo-overeenkomst van uw sector.

Andere NEN 3140 trainingen:
NEN 3140 Combinatie training Inspectie van elektrische gereedschappen en VOPNEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Ga naar alle NEN 1010 / 3140 Laagspanning trainingen

Vragen of aanmelden voor deze training?
Neem contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of via het telefoonnummer 0314-369810. Of ga voor een open inschrijving naar de Agenda.

Aanmelden van een groep voor deze cursus of in-company? Vraag naar onze aantrekkelijke groepstarieven. 

Planning: Variabel
Dagdeel: Morgen / middag 8:00-12:00-13:00-17:00
Duur: 4 uur
Frequentie: 1 bijeenkomst
Type: Training
Locatie: Vorden-Doetinchem-Incomp.
Maaltijden: Geen
Kosten: € 129 pp ex btw
Informatie aanvragen