NEN 3140 Voldoende onderricht persoon (VOP)

NEN 3140 Voldoende onderricht persoon (VOP)

Omschrijving training
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze cursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden
op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Deze training is bedoeld voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Zoals bijvoorbeeld IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, praktisch ontwerpers, huismeesters en conciërges.

Je hebt voor deze cursus geen elektrotechnische kennis of vooropleiding nodig.

Na het afronden van de training NEN 3140 Voldoende onderricht persoon bent  je op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties, heb je relevante elektrotechnische basiskennis en ben je geïnstrueerd in gangbare procedures o.a. inzake het spanningsloos maken van een installatie.

Onderwerpen

  • Veiligheidsnormen / Arbo-wetgeving
  • Basiskennis elektriciteit
  • De gevaren van werken met elektriciteit
  • Procedures en maatregelen
  • Hulpmiddelen die gebruikt worden
  • Elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s veilig uitvoeren

De training wordt afgesloten met een theoretische toets over basiskennis elektriciteit en EN 50110.

U ontvangt na afloop van de training een certificaat en een bewijs van deelname op creditcardformaat voor op de werklocatie.
Deze training dient herhaald te worden conform afspraken in de Arbo-overeenkomst van uw sector.

Andere NEN 3140 cursussen:
NEN 3140 Combinatie cursus Inspectie van elektrische gereedschappen en VOP
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Vragen of inschrijven voor deze cursus?

Wil je meer  informatie of je aanmelden voor deze cursus of  op een andere datum?
Of ben je geïnteresseerd in een herhalingscursus?

Neem dan contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of bel 0314-369810.

Ben je geïnteresseerd in het aanmelden van een groep of wil je de cursus in-company? Vraag naar onze mogelijkheden.

 Aanvang: 9:00 uur
Duur: 7 uur (inclusief lunch)
Frequentie: 1 keer
Type: Training
Diepgang: Basis
Informatie aanvragen