...

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met diegene die de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. 

De cursus is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met veiligheid, gezondheid en arbeidsrisico’s op de werkvloer. De cursus preventiemedewerker neemt maximaal drie dagdelen in beslag van 4 uur. De datum in de agenda is de startdatum van de eerste bijeenkomst van de cursus.

Zoals gezegd behandelen wij tijdens de cursus de onderwerpen die ook daadwerkelijk van belang zijn in de praktijk en van toepassing zijn op de bestaande bedrijfsvoering.

U volgt onderstaande onderdelen in drie bijeenkomsten binnen een termijn van 1 maand. Omdat u alle leerstof niet binnen één dag hoeft op te nemen maar tijdens 3 bijeenkomsten leert u spelenderwijs uw opgedane kennis toe te passen binnen uw organisatie.

 • Rol van de Arbodienst
 • De RI&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Voorbeelden van het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Uitvoering RI&E en het plan van aanpak
 • Arbeidsomstandigheden op de werkvloer
 • Opstellen en toepassen bedrijfsvoorschrift

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan deze cursus.

Toetsing
Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen.

Resultaat
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist kennis van de wijze waarop hij de preventietaken in zijn eigen organisatie moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving.

Aanmelden
Wilt u meer informatie over de cursus preventiemedewerker? Neem contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of via het telefoonnummer 0314-369810. Of ga voor een open inschrijving naar het contactformulier.

Aanmelden van een groep voor deze cursus? Vraag naar onze aantrekkelijke groepstarieven.

Planning: Variabel
Dagdeel: Variabel 08:00-21:30
Duur: 4/8/12 uur
Frequentie: 3 bijeenkomsten
Type: Cursus
Locatie: Vorden-Doetinchem-Incomp.
Maaltijden: Lunch of avondeten
Kosten: Prijs op aanvraag
Informatie aanvragen