...

Privacy

Privacyverklaring

Inleiding

Réwoud BV. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Verantwoordelijkheid voor persoonlijke gegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Réwoud B.V. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Réwoud. Aan ons gelieerde of ingehuurde opleidingsbedrijven of zelfstandigen zullen uw persoonsgegevens slechts ter beschikking krijgen in geval deze bedrijven of zelfstandigen een door Réwoud ingekochte dienst verrichten ten behoeve van uw aanvraag, inschrijving of deelneming.
Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Persoonlijke gegevens opgeslagen

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt zijn.

1. Het aanvragen van informatie via onze website, telefonisch of via email over een cursus, opleiding, training of workshop:
– naam
– contactgegevens: telefoonnummer en/of emailadres
– overige gegevens door uzelf verstrekt.

2. Het inschrijven voor, deelnemen aan en de afwikkeling van een cursus, opleiding, training of workshop. De persoonsgegevens die u verstrekt worden door ons verwerkt:
a. NAW-gegevens
b. persoonsgegevens: geboortedatum en geboorteplaats
c. contactgegevens: telefoonnummer en/of emailadres
d. CV of gegevens  omtrent opleiding en werkervaring

Bij bedrijven gelden naast de bovengenoemde punten a t/m d ook nog de volgende gegevens:
e. KvK-nummer
f.  factuuradres
g. gegevens van de contactpersoon: naam, telefoonnummer en/of emailadres

Gebruik persoonlijke gegevens

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
– het verschaffen van informatie, door u aangevraagd
– het inschrijven voor een cursus, opleiding, training of workshop bij Réwoud of een aan haar gelieerd of door haar ingehuurd opleidingsbedrijf of zelfstandigen
– bij deelname aan een cursus, opleiding, training of workshop voor aanwezigheidsregistratie en afnemen van toetsen of examens
– het aanmaken, verstrekken en bewaren van certificaten en passen na afronding cursus, opleiding, training of workshop
– het factureren van de afgenomen dienst
– marketingdoeleinden zoals het versturen van gerichte aanbiedingen. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen. Dit kan door een verzoek tot verwijdering uit de marketingdatabase te mailen naar info@rewoud.nl.
– het doen van analyses en samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
– het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten of afgegeven certificaten

Bewaartermijn

Réwoud BV. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Uw rechten

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@rewoud.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Réwoud BV. maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De website van Réwoud kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Réwoud gelieerde websites. Réwoud heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Cookies

Réwoud BV. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief aantasten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies andere partijen

Réwoud BV. maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Réwoud gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

Réwoud B.V.

Locatie Vorden:
Netwerkweg 2
7251 KV Vorden

Locatie Doetinchem:
Plantsoenstraat 93B
7001 AB Doetinchem

Email: info@rewoud.nl
Telefoon: 0314- 36 98 10

Met deze privacyverklaring stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan info@rewoud.nl.