...

Keurmeester hijsmiddelen

Keurmeester hijsmiddelen

Omschrijving
In het arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

De werkgever moet de risico’s tijden het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren. De uitvoering en frequentie van de gebruikscontrole, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn.

Door het inspecteren en keuren van hijsmiddelen, krijgen de cursisten op een praktische wijze inzicht in de mogelijke gevaren, die bijvoorbeeld door slijtage zijn ontstaan. Zij leren tijdens de cursus mogelijke gebreken en beschadigingen te herkennen, in te schatten en te beoordelen.

De cursisten zijn na afloop gecertificeerd keurmeester hijsmiddelen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Na afloop van de cursus heeft u zowel theorie- als praktijkkennis opgedaan. Het te behalen certificaat is 5 jaar geldig.

Onderwerpen
– Typen hijsmiddelen
– Materiaalsoorten, constructie en kenmerken
– Uitvoering van keuringen
– Bevoegdheden
– Wetgeving, arbo en kennis van normen
– Checklisten en afhandeling van administratie

Gecombineerde cursus
U kunt de cursus Keurmeester hijsmiddelen ook volgen via de combinatiecursus “Keurmeester klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen” waarin u de afzonderlijke cursussen “Keurmeester klimmaterieel”, “Keurmeester valbeveiliging” en de cursus “Keurmeester hijsmiddelen” tegelijkertijd in één dag uitvoert.

Aanmelden
Wilt u meer informatie over de cursus keurmeester hijsmiddelen? Neem contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of via het telefoonnummer 0314-369810. Of ga voor een open inschrijving naar de Agenda.

Aanmelden van een groep voor deze cursus? Vraag naar onze aantrekkelijke groepstarieven.

Planning: Variabel
Dagdeel: Variabel 08:00--21:45
Duur: 4 uur
Frequentie: 1 bijeenkomst
Type: Cursus
Locatie: Vorden-In-company
Maaltijden: Lunch of avondeten
Kosten: Prijs op aanvraag
Informatie aanvragen