...

Training en advies machineveiligheid

Industriële veiligheid & CE

  • 1. Advies- en begeleidingstrajecten machineveiligheid (Ontwerp- & Gebruiksfase)
  • 2. Verdiepende onderzoeken machineveiligheid
  • 3. Training machineveiligheid
  • 4. Advies- en begeleidingstrajecten CE-markering (Ontwerp- & Gebruiksfase)
  • 5. Training CE-markering

Machinerichtlijn

De Machine Richtlijn is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwet besluit machines.

CE markering  

Wanneer u met machines werkt zal terdege aan de veiligheid moeten worden gedacht. Wet- en regelgeving rond machineveiligheid, inhoud en eisen, machinerichtlijnen, normen CE markering, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, risicobeoordeling, gebruikershandleidingen en het onderhouden van revisies CE markering machines dienen op orde te zijn.

Risico’s

Draaiende onderdelen moeten waar mogelijk worden afgeschermd en risico’s moeten worden vermeden door het aanbrengen van waarschuwingsmarkeringen.

Elk veiligheidsrisico dat weggenomen kan worden moet ook worden weggenomen. Eventuele overgebleven risico’s moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd. Wat dan nog overblijft moet duidelijk worden gemarkeerd. Een en ander is voor bijvoorbeeld de Europese Unie nauwkeurig vastgelegd in richtlijnen zoals de machinerichtlijn.

De richtlijn is gericht tot de fabrikant van de machine. Dit houdt in dat fabrikanten verplicht zijn de eisen uit de richtlijn toe te passen.

Bent u als werkgever zich bewust van de risico’s die u loopt als u uw medewerkers arbeidsmiddelen /
machines ter beschikking stelt t.b.v. uit te voeren werkzaamheden?

U kunt zich de volgende vragen stellen:
1. Koopt u arbeidsmiddelen / machines in?
2. Ontwerpt u zelf arbeidsmiddelen / machines (ook voor eigen gebruik) ?
3. Laat u machines arbeidsmiddelen / machines modificeren?
4. Importeert u arbeidsmiddelen / machines uit een niet EU-land?
5. Heeft u arbeidsmiddelen/machines van < 1995?
6. Heeft u testopstellingen binnen uw bedrijf?

Indien u 1 van de bovengenoemde vragen met JA moet beantwoorden dan is het van belang dat u op de hoogte bent van de Wet-& Regelgeving t.a.v. Machineveiligheid.

Meer weten over RI&E of VCA bedrijfscertificering ga naar de Quickscan RI&E en VCA certificering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvende intake met één van onze bedrijfsadviseurs, docenten of trainers. Tel. 0314-369810.

Naast ons aanbod met opleidingen, trainingen en cursussen bieden we u eerste hulp bij organisatieontwikkeling.

Wilt u meer informatie, ga dan naar EHBO-O of terug naar het opleidingsoverzicht.

Planning: Variabel
Dagdeel: Variabel 08:30-16:30
Duur: 4/7 uur
Frequentie: 1 bijeenkomst
Type: Maatwerk
Locatie: In-company
Maaltijden: Geen
Kosten: Prijs op aanvraag
Informatie aanvragen