NEN 3140 Inspecteren elektrisch gereedschap

NEN 3140 Inspecteren elektrisch handgereedschap

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een instructie om keuringswerkzaamheden aan elektrische (hand)gereedschappen op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Deze training is bedoeld voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Zoals werkplaatsmedewerkers, aanstaande keurmeesters en medewerkers die veelvuldig gebruik maken van elektrische gereedschappen en willen leren hoe veilig hiermee te werken.

In het kader van de NEN 3140 leer je elektrisch handgereedschap te inspecteren en te keuren.
Na het behalen van dit certificaat kun je als keurmeester worden aangewezen in je organisatie.

Onderwerpen

  • Veiligheidsnormen / Arbo-wetgeving
  • Basiskennis elektriciteit
  • Meten met de Multimeter
  • Uitleg verschillende tests tijdens de EN 50110 keuring
  • Testwaardes bepalen
  • NEN 50110 keuring uitvoeren

Je hebt voor deze training geen elektrotechnische kennis of vooropleiding nodig.

U ontvangt na afloop van de training een certificaat en een bewijs van deelname op creditcardformaat voor op de werklocatie.
Deze training dient herhaald te worden conform afspraken in de Arbo-overeenkomst van uw sector.

Wij bieden ook de training NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) aan.

Vragen of aanmelden voor deze training?
Wil je meer  informatie of je aanmelden voor deze cursus of voor een cursus op een andere datum?
Of ben je geïnteresseerd in een herhalingscursus?

Neem contact op met Réwoud Talentontwikkeling door een mail te sturen naar info@rewoud.nl of bel 0314-369810.

Aanmelden van een groep voor deze cursus of in-company? Vraag naar onze aantrekkelijke groepstarieven.Aanvang: Dag
Duur: 7 uur uur
Frequentie: 1 maal
Type: Training
Informatie aanvragen