...

Online selectie assessment

Wat is een assessment

Het online assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Het assessment kan deel uitmaken van uw sollicitatieprocedure en bij ons worden uitbesteed.

Waar bestaan assessments uit

Assessments bestaan doorgaans uit verschillende testen, simulaties of rollenspelen. Goede online-assessments geven een objectief en betrouwbaar beeld van de persoonsstructuur en de intellectuele vermogens. Ofwel van de persoon áchter de sollicitant of de medewerker.

Meten is weten

Online-assessmens ‘meten’ aanleg en capaciteiten, als fundament onder de competenties. Omdat tests in feite ‘talent’ meten, leveren ze ook diagnoses en handvatten voor ontwikkeling: van de persoon, het team of desnoods de hele organisatie.

Welke waarde biedt een assessment

De waarde die aan assessments gehecht wordt verschilt per bedrijf en per beroepstak. Sommige bedrijven volgen het advies van het assessmentbureau op, anderen leggen het naast zich neer en hechten meer waarde aan de gesprekken die ze zelf met de kandidaat hebben gehad. Soms wordt een assessment ook gebruikt als beweegreden om reeds bekende (interne) kandidaten af te wijzen of juist aan te nemen.

Aanmelden
Wilt u meer informatie over een assessment voor één van uw medewerkers?

Neem contact op met Réwoud Talentontwikkeling via 0314-369810 of door een mail te sturen naar info@rewoud.nl.